Dane

Zmeny v superodpočte pre rok 2020

Ušetrite na daniach investovaním do výskumu a vývoja   Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu prináša od budúceho roka okrem množstva daňových noviniek, ktoré sme vám priniesli v predchádzajúcom článku, aj zmeny týkajúce sa superodpočtu daňových nákladov na výskum a vývoj. Čo sa skrýva pod pojmom superodpočet...

ČÍTAŤ ĎALEJ

Paušálne alebo skutočné výdavky?

Termín podania daňového priznania sa nekompromisne blíži. Táto povinnosť sa týka jednak obchodných spoločností, avšak aj fyzických osôb. Ak ste fyzickou osobou - podnikateľom, ako napríklad živnostníkom, umelcom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou, máme pre vás menší ťahák. Podľa zákona máte totiž...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Dane

Daňové poradenstvo nielen pre firmy

Dane patria k jednej z najdôležitejších sfér, ktorej sa spoločnosť Wellbens venuje na profesionálnej úrovni. Daňový systém je totiž aj pre skúseného podnikateľa často príliš komplikovaný a náročný na štúdium. Z tohoto dôvodu je rozumné zveriť svoje problémy profesionálom z Wellbens. Majte lepší prehľad...

ČÍTAŤ ĎALEJ