Paušálne alebo skutočné výdavky?

Paušálne alebo skutočné výdavky?

Termín podania daňového priznania sa nekompromisne blíži. Táto povinnosť sa týka jednak obchodných spoločností, avšak aj fyzických osôb. Ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, ako napríklad živnostníkom, umelcom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou, máme pre vás menší ťahák. Podľa zákona máte totiž možnosť vybrať si, či si v daňovom priznaní uplatníte svoje skutočné alebo paušálne výdavky. V dnešnom blogu vám priblížime hlavný rozdiel medzi obomi možnosťami a možno vám pomôžeme aj v rozhodovaní, pre ktorý z nich sa rozhodnete práve vy.

Koho sa to týka

Možnosť výberu sa v tomto prípade týka  všetkých fyzických osôb – podnikateľov, medzi ktorých sa zaraďujú živnostníci, umelci, iné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré dosiahli príjmy zo svojej činnosti. Zároveň však musí byť dodržaná podmienka, že táto osoba nebola v roku 2020 platcom DPH, alebo ním bola iba istý časový úsek, napríklad niekoľko mesiacov.

Rozdiely

Ako daňovník si pri podaní daňového priznania viete uplatniť svoje skutočné výdavky, po odrátaní ktorých odvádzate daň len zo zvyšnej časti príjmu. Takýmto výdavkom je každý náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý bol vami preukázateľne vynaložený a bol zaúčtovaný v účtovníctve. Ak sa rozhodnete pre uplatnenie skutočných výdavkov, je nevyhnutné aby ste viedli daňovú evidenciu, teda jednoduché či podvojné účtovníctvo. Na základe údajov z účtovníctva totiž budete preukazovať, aké náklady ste reálne počas roka 2020 dosiahli.

Medzi takéto náklady zaraďujeme napríklad náklady na mzdy zamestnancov, ktoré zahŕňajú aj poplatky na zdravotné a sociálne poistenie, ako aj vlastné povinné zdravotné a sociálne poistenie, ale aj výdavky na nájom, reklamu, miestne dane, stravovanie a iné. S posúdením toho, či jednotlivý výdaj spadá pod uplatniteľné daňové výdaje vám pomôže skúsený účtovník.

Zákon o dani z príjmu okrem prípadu, kedy daňovník skutočne preukáže, aké mal počas daného zdaňovacieho obdobia výdavky, poskytuje podnikateľom aj možnosť uplatnenia tzv. paušálnych výdavkov. Ak sa pre tento spôsob uplatnenia rozhodnete, nemusíte preukazovať nijakými dokumentmi, na aké tovary či služby ste počas zdaňovacieho obdobia minuli peniaze a rovno si uplatníte výdavky vo výške 60 % z úhrnu vašich príjmov. Zákon stanovuje aj určitý limit, ktorý predstavuje sumu 20 000 eur. Znamená to, že ak by 60% z vašich príjmov presahovalo sumu 20 000 eur, výdavky si pri podávaní daňového priznania viete uplatniť len do sumy hornej hranice.

Ďalšou výhodou je, že právo uplatniť si výdavky na zaplatené poistné zostáva zachované. Ak si vo svojom daňovom priznaní uplatníte paušálne výdavky, ktoré predstavujú 60% z úhrnu vašich príjmov, stále máte možnosť si okrem nich uplatniť aj výdavky, ktoré ste vynaložili na poistné, teda odvody, ktoré ste zaplatili.

Pre čo sa rozhodnúť?

Pre niekoho môže byť otázka na túto odpoveď jednoznačná, iní sa budú zaoberať tým, čo je pre nich výhodnejšie. Vo všeobecnosti možno uviesť, že možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov predstavuje jednoduchší, administratívne menej náročný spôsob, pretože nezakladá povinnosť výdavky nijakým spôsobom dokladovať. Ako daňovník nemusíte predkladať bločky alebo faktúry, ktoré ste počas roka mohli stratiť, alebo nemáte čas ich hľadať.

Aj ak 60 % z vašich príjmov presahuje hornú hranicu výdavkov 20 000 eur, nemusí to bezprostredne znamenať, že sa vám viac oplatí preukazovať skutočne vynaložené výdavky. Sumu, ktorá predstavuje 60 % z vašich príjmov je ideálne porovnávať so sumou, ktorú dokážete ako vaše skutočné výdavky preukázať. Preto ak ku dňu podania daňového priznania nie ste schopný preukázať viac než predstavuje suma paušálnych výdavkov, buď zvolíte možnosť odkladu daňového priznania, o ktorom sme vás už informovali v predchádzajúcom blogu, alebo si uplatníte paušálne výdavky.

Naopak, ak máte viacerých zamestnancov, v rámci výkonu vášho podnikania veľa cestujete alebo vynakladáte iné daňové výdavky vo väčšom množstve, ich preukázanie a uplatnenie pre vás môže znamenať finančné zvýhodnenie vo forme nižšej daňovej povinnosti.

Nezáleží na tom, ako dlho ste podnikateľom a či ste podnikali počas celého roku 2020, možnosť voľby medzi skutočnými alebo paušálnymi výdavkami sa vzťahuje aj na vás. Berte svoje podnikanie zodpovedne a využite služby skúseného účtovníka, ktorý vám pomôže aj v tomto rozhodovaní.