Dane

DAŇOVÉ PORADENSTVO AKO PRIDANÁ HODNOTA

Pomáhame Vám pri navigácii v zložitom svete daňových a účtovných zákonov. Daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb, nepriame dane a zamestnanecké otázky patria medzi najčastejšie odvetvia, v ktorých pravidelne radíme našim klientom.

Taktiež radíme pri jednorazových transakciách tykajúcich sa nehnuteľností, prevodu umeleckých predmetov, ale aj pri transfere duševného vlastníctva. Pri každej transakcii podstatnej transkacii analyzujeme možné daňové dopady a nastavujeme ju tak, aby najlepšie odrážala rizikový profil konkrétneho klienta. Wellbens je vždy na Vašej strane a v prípade problémov Vám radi poskytneme pomoc.

Ponúkané služby

Vo Wellbes ponúkame našim klientom komplexné daňovo-poradenské služby

  • Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
  • Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty (DPH)
  • Daňové due diligence
  • Daňová optimalizácia
  • Poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
  • Registrácia a zastupovanie klienta na finančnej správe

  • Analýza a nastavenie transakcií na základe príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Poskytovanie odborných daňových stanovísk a analýz k dopytom klienta ako prevod hnuteľného majetku, prevod nehnuteľností, kúpa alebo predaj podniku / firmy
  • Poradenstvo v oblasti novej legislatívy
  • Transferové oceňovanie

Prečo práve Wellbens?

Wellbens založila skupina skúsených poradcov, ktorí chápu potreby modernej firmy a podnikateľov. Hlavnou snahou je prinášať kvalitné služby, precízne poradenstvo a skutočnú pridanú hodnotu za súčasného využívania najmodernejších technológií. Veríme, že aj Vás osloví Wellbens style – proklientsky, efektívne, precízne a moderne.

Chcete sa dozvedieť viac o daňovo-poradenských službách Wellbens?
Pozrite si cenník a neváhajte nás kontaktovať:

Váš správny kontakt vo Wellbens

eltd-team-image

Daňová poradkyňa, účtovná expertka a podnikateľka. Zuzana začala svoju kariéru niekoľkoročným pôsobením v daňovej správe, kde sa vypracovala na vedúcu správy daní na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Následne Zuzana prestúpila do súkromnej sféry, kde poskytuje svoje služby ako daňová poradkyňa a účtovná expertka. Zuzanine skúsenosti z pôsobenia v daňovej správe sú vysoko žiadaným artiklom zo strany klientov, a to najmä pri identifikácii a posúdení rizík ako aj v dôsledku jej prakticky a technicky komplexného prehľadu a spojenia daní a účtovníctva.

ZUZANA NEMEČKOVÁ
partner

Súvisiace články

Dane