Transferové oceňovanie

Nepodceňujte transakcie a cenotvorbu medzi vlastnými firmami

Transferové oceňovanie je v poslednom období jednou z najvyhľadávanejších služieb vo Wellbens. Finančná správa sa začala aktívne zaujímať o transakcie nielen medzi zahraničnými, ale aj medzi tuzemskými závislými osobami. Podstatou je správne nastavenie transferovej ceny, ktorá má byť nastavená na úrovni cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.

Ak teda obchodujete so spriaznenými fyzickými, alebo právnickými osobami máte podľa Zákona o dani z príjmov povinnosť viesť dokumentáciu pre takéto transakcie. Vo Wellbens Vám radi pomôžeme s nastavením správnej transferovej ceny a s prípravou kompletnej dokumentácie pre transferové oceňovanie.

Čo je transferové oceňovanie a prečo
je pre podnikateľov dôležité?

Transferové oceňovanie je pojem, ktorý označuje nastavenie cien transakcií medzi závislými osobami.

Závislou osobou je:

 1. blízka osoba v zmysle občianskeho práva,
 2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
 3. osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Hlavný význam transferového oceňovania je zabezpečenie toho, aby ceny pri transakciách medzi závislými osobami spĺňali pre daňové účely náležitosti nezávislého obchodného vzťahu. Inými slovami ide o to, aby sa výnosy nepresúvali z jedného subjektu na iný bez ekonomickej podstaty takéhoto presunu.

Podľa zákona ma každý subjekt obchodujúci so závislými subjektami povinnosť viesť transferovú dokumentáciu, a to nielen pri obchodovaní so zahraničnými závislými subjektami, ale aj pri obchode s tuzemskými závislými osobami.

Transferová dokumentácia má stanoviť nezávislú trhovú cenu, ktorú by mal subjekt pri konkrétnej transakcii so závislým subjektom používať.

Transferová dokumentácia sa vedie za každé zdaňovacie obdobie a správca dane má právo vyzvať daňový subjekt na predloženie takejto dokumentácie aj mimo daňovej kontroly. Lehota na predloženie dokumentácie je len 15 dní od doručenia výzvy, a preto odporúčame jej prípravu vopred.

Ponúkané služby

Vo Wellbes ponúkame našim klientom komplexné zastrešenie povinností súvisiacich s transferovým oceňovaním

 • Analýza transakcií so závislými osobami
 • Určenie počtu transakcií, ktoré vyžadujú samostatnú dokumentáciu
 • Určenie nezávislej trhovej ceny na základe analýzy trhu
 • Príprava dokumentácie a jej odovzdanie klientovi

Výber vhodnej metódy pre porovnanie ceny:

 • Metóda následného predaja
 • Metóda nezávislej trhovej ceny
 • Metóda zvýšených nákladov
 • Metóda delenia zisku
 • Metóda čistého obchodného rozpätia

Prečo práve Wellbens?

Wellbens založila skupina skúsených poradcov, ktorí chápu potreby modernej firmy a podnikateľov. Hlavnou snahou je prinášať kvalitné služby, precízne poradenstvo a skutočnú pridanú hodnotu za súčasného využívania najmodernejších technológií. Veríme, že aj Vás osloví Wellbens style – proklientsky, efektívne, precízne a moderne.

Chcete sa dozvedieť viac o transferovom oceňovaní vo Wellbens?
Pozrite si cenník a neváhajte nás kontaktovať:

Váš správny kontakt vo Wellbens

eltd-team-image

Spoluzakladateľ / CEO Wellbens a moderný právnik, ktorý pozná aktuálne trendy v práve, daniach a podnikaní. Časť svojej kariéry strávil v medzinárodnej advokátskej kancelárii a rozvíjaním vlastného biznisu v oblasti práva, daní a účtovníctva, čo mu pomohlo získať potrebné skúseností a znalosti v oblasti poradenských služieb. Vďaka jeho osobitnému talentu a schopnostiam poskytuje našim klientom tie najlepšie rady na medzinárodnej úrovni s plnou podporou v ich podnikateľských aktivitách.

Lukas Steiniger
CEO / partner

Súvisiace články

Transferové oceňovanie