Cenník

Profesionálne

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vybrané služby

Cena od

Základný balík účtovníctva pre neplatiteľa DPH (cena za mesiac) * 65 €
Základný balík účtovníctva pre platiteľa DPH (cena za mesiac) */** 100 €
1 účtovná položka nad rámec základného balíka v kalendárnom mesiaci 0,80 €
1 účtovná položka spracovaná automatizovane (eshop a iné) podľa dohody
Účtovné a ekonomické poradenstvo (cena za hodinu) 60 €
Účtovanie kryptoaktív (hodinová sadzba) 60 €
Výkaz pre Štatistický úrad SR mesačný 15 €
Výkaz pre Štatistický úrad SR kvartálny 30 €
Intrastat hlásenie 20 €
Avízo na literárny / umelecký fond 10 €
Osobitné štatistky, prehľady, výstupy a reporting z účtovníctva a financií (cena za hodinu) 60 €
Implementačné práce spojené so zavedením účtovného programu (cena za hodinu) 60 €
Iné ekonomické alebo administratívne práce 25 €
* v cene je zahrnuté: 20 účtovných položiek, účtovné a ekonomické poradenstvo v trvaní 1 hodina,
štatistiky, prehľady a reporting z príslušného účtovného programu
** v cene je zahrnuté: podávania mesačných daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov

Kvalitné

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Vybrané služby

Cena od

Daňové priznanie na daň z príjmov právnickej osoby vrátane účtovnej závierky 250 €
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa vrátane účtovnej závierky 130 €
Daňové priznanie fyzickej osoby typ B 70 €
Daňové priznanie fyzickej osoby typ A 35 €
Dodatočné daňové priznanie vrátane kontrolného a súhrnného výkazu 35 €
Daňové poradenstvo (cena za hodinu) 130 €
Daň z motorových vozidiel 60 €
Daň z nehnuteľnosti 35 €
Osobitné daňové priznanie / hlásenie zrážkovej dane (napr. umelec) 25 €
Zastupovanie vo veci miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly (hodinová sadzba) 90 €
Registrácia na DPH podľa §7 alebo §7a 130 €
Registrácia na DPH podľa §4 (hodinová sadzba) 90 €
Súhrnný výkaz k DPH pre registrovaných podľa §7 alebo §7a – neplatiteľ DPH 20 €
Vypracovanie daňového priznania k DPH podľa §7 alebo §7a – neplatiteľ DPH 20 €

Precízne

Mzdové účtovníctvo

Vybrané služby

Cena od

Mzdové účtovníctvo za 1 zamestnanca za kalendárny mesiac 15 €
Mzdové účtovníctvo do 3 zamestnancov za kalendárny mesiac 13 €
Mzdové účtovníctvo do 20 zamestnancov za kalendárny mesiac 11 €
Mzdové účtovníctvo do 50 zamestnancov za kalendárny mesiac 10 €
Mzdové účtovníctvo nad 50 zamestnancov za kalendárny mesiac 9 €
Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad, zdravotnú a sociálnu poisťovňu 15 €
Ročné zúčtovanie za zamestnanca 10 €
Prihlásenie alebo Odhlásenie zamestnanca + zavedenie jeho karty 10 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti 15 €
Potvrdenie pre zamestnanca na základe osobitnej požiadavky 15 €
Asistencia pri vypracovaní podkladov k mzdám (cena za hodinu) 30 €
Mzdové poradenstvo (cena za hodinu) 60 €

Máte záujem o kompletný cenník alebo o konkrétnejšiu cenovú ponuku?