Máte už svoj eKasa kód? Ak nie, hrozí vám pokuta

Máte už svoj eKasa kód? Ak nie, hrozí vám pokuta

Evidencia tržieb funguje od 1.7.2019 po novom, cez eKASU. Aj keď sa pokutovanie za nepoužívanie e-Kasy posunulo až na koniec roka 2019, podnikateľom zostala povinnosť do 30.6.2019 požiadať o pridelenie e-Kasa kódu. Čo však robiť ak ste to nestihli? Aké sankcie vám hrozia? Čítajte a dozviete sa viac.

 

Zákonom č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice bol do slovenského podnikateľského prostredia zavedený nový spôsob evidencie tržieb. Na základe tohto projektu budú všetky pokladnice povinne priamo pripojené na finančnú správu.

Na spojazdnenie eKasy vám postačí tablet, notebook či dokonca mobil, teda pre podnikateľov by malo dôjsť k zjednodušeniu práce. Navyše z dôvodu eKasy už nebude potrebné vykonávať ani uzávierku, nakoľko tento projekt zabezpečí plynulý prechod medzi účtovnými dňami.

 

Koho sa týka prechodné obdobie?

 

Pôvodne sa evidovanie tržieb eKasami, povinné pre všetkých podnikateľov, malo začať už 1.7.2019, avšak z dôvodu nedostatku týchto systémov sa zaviedlo tzv. prechodné obdobie. Sankcionovanie nepoužívania eKás a evidovania tržieb po starom sa posunulo až na začiatok roka 2020.

Prechodné obdobie v tomto prípade znamená, že podnikatelia, ktorým už bola dodaná eKasa sú povinní evidovať tržby prostredníctvom tohto systému, avšak tí podnikatelia, ktorým eKasa ešte dodaná nebola, sú povinní evidovať tržby podľa systému pôvodných pokladníc a hneď po dodaní prejsť na nový systém online účtovania.  Prechodné obdobie si teda rozhodne nemožno vyložiť tak, že sa povinnosť obstarať si eKasu posunula na koniec roka, obchodníci, ktorí si povinnosť vyložia takto, by pri kontrole mohli ostať nemilo prekvapení.

V súvislosti s prechodným obdobím boli podnikatelia povinní do 30.6.2019 požiadať Finančnú správu o pridelenie eKasa kódu, aby mohli neskôr preukázať, že svoju povinnosť nezanedbali. Ide pritom o unikátny kód, ktorý slúži na overenie platnosti a pravosti pokladničného dokladu.

Čísla, ktoré má k dispozícií Finančná správa SR jasne hovoria, že z celkového počtu 240 000 pokladníc, ktorým by mal byť pridelený tento kód, o pridelenie nepožiadali v termíne, teda do 1.7.2019 majitelia viac ako 30 000 pokladníc.

 

Čo hrozí oneskorencom

 

Podnikatelia, ktorí od 1.7.2019 nepoužívajú online registračnú pokladnicu a do 30.6.2019 nepožiadali o pridelenie eKasa kódu budú pri kontrole čeliť pokute za nepoužívanie eKasy, a to v rozsahu od 330€ do 3300€. V prípade opakovanej kontroly a opakovaného zistenia nepoužívania eKasy a nepožiadania o kód sa možná pokuta zvyšuje na dvoj-násobok, a môže sa teda vyšplhať až na 660€ – 6600€.

Na to, aby ste sa vyhli týmto pokutám, odporúčame požiadať o kód online registračnej pokladnice čím skôr. O pridelenie kódu možno požiadať aj elektronicky a finančná správa tieto žiadosti priebežne vybavuje. Nečakajte a urobte pre svoje podnikanie maximum.

 

Zdroj: Finančná správa SR