Profesionálne vedenie účtovníctva je základom každej úspešnej firmy

Profesionálne vedenie účtovníctva je základom každej úspešnej firmy

Účtovníctvo

Účtovníci vo Wellbens vedia, aké dôležité je účtovníctvo pre dobre fungujúcu firmu. Okrem splnenia zákonných povinností Vám kvalitný účtovník môže uľahčiť Vaše podnikanie a samozrejme aj upriamiť Vašu pozornosť na možné nedostatky Vášho biznis modelu.

Čo Vám vo Wellbens ponúkame?

Naša spoločnosť Vám ponúka široké spektrum účtovných služieb. Našimi klientami sú – platcovia, ale aj neplatcovia DPH, fyzické ale aj právnické osoby. Vedieme účtovníctvo pre malé a stredné podniky, pričom dokážeme zabezpečiť profesionálny, ale zároveň veľmi osobný prístup pri riešení Vašich účtovných záležitostí.

Komplexné účtovníctvo pre malé a stredné firmy zahŕňa mnoho rôznych služieb, ktoré sme pripravení poskytnúť. Mzdové účtovníctvo, účtovanie dane z príjmu právnických osôb a príprava účtovnej závierky patria medzi tie najbežnejšie účtovné služby Wellbens.

Účtovníci vo Wellbens poctivo sledujú všetky legislatívne zmeny, a preto účtovné služby vždy spĺňajú všetky požiadavky platnej právnej úpravy. Vaše účtovníctvo musí spĺňať všetko, čo zákon vyžaduje, a preto je rozumné prenechať účtovníctvo odborníkom z Wellbens.

Okrem firiem, vedieme účtovníctvo aj pre vysokopríjmové fyzické osoby, akými sú umelci a športovci. Vedenie účtovníctva pre takéto osoby vyžaduje množstvo skúseností ale aj zmysel pre biznis. Nech sa špecializujete v akomkoľvek športe alebo umeleckej sfére, Wellbens účtovníctvo je tu aj pre Vás.

Okrem samotného vedenia účtovníctva Vám vieme zaručiť aj kvalitné daňové poradenstvo, ktoré Vám umožní zoptimalizovať Vaše príjmy.

Aktívni podnikatelia a profesionáli vedia, že len zodpovedne vedené účtovníctvo tvorí pre Vašu spoločnosť a Vás samotných pevné základy, na ktorých môžete budovať Vašu značku. Wellbens účtovníctvo je tu vždy pre Vás.

V prípade záujmu o Wellbens účtovné služby nás neváhajte kontaktovať.