Transferové oceňovanie sa stáva stále viac populárne medzi podnikateľmi

Transferové oceňovanie sa stáva stále viac populárne medzi podnikateľmi

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je v poslednom období jednou z najvyhľadávanejších služieb Wellbens. Finančná správa sa začala aktívne zaujímať o transakcie nielen medzi zahraničnými, ale aj medzi tuzemskými závislými osobami. Podstatou je správne nastavenie transferovej ceny, ktorá má byť nastavená na úrovni cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Ak teda obchodujete so spriaznenými fyzickými, alebo právnickými osobami máte podľa Zákona o dani z príjmov povinnosť viesť dokumentáciu pre transakcie so závislými osobami. Vo Wellbens Vám radi pomôžeme s prípravou kompletnej dokumentácie pre transferové oceňovanie.

Aké služby Vám vieme ponúknuť?

Keďže sa v prípade transferového oceňovania jedná o problematiku, ktorá nie je laickej verejnosti úplne jasná, svojim klientom v prvom rade ponúkame odborné poradenstvo. Objasníme a priblížime Vám to, o čo sa v transferovom oceňovaní jedná, aké sú Vaše povinnosti, ako aj to, čo by ste mali zahrnúť do prípadnej transferovej dokumentácie. Vysvetlíme Vám potrebné pojmy, akými sú napríklad spriaznená osoba a tiež zistíme, či s takými osobami obchodujete.

V prípade potreby Vám samozrejme pripravíme potrebnú transferovú dokumentáciu. Všetky dokumenty sú  vždy pripravované odborníkmi z príslušného odvetvia.

V prípade, ak máte záujem o služby transferového oceňovania, neváhajte nás kontaktovať.