Založenie firmy je administratívne náročná záležitosť

Založenie firmy je administratívne náročná záležitosť

Založenie firmy

Potrebujete si založiť firmu, ale neviete ako na to? Založenie firmy je zložitý proces, ktorý by ste určite mali zveriť profesionálom z Wellbens.

Vo svete inovácií si jednotlivci veľmi ľahko nájdu oblasť, ktorej by sa v rámci svojho vlastného podnikania radi venovali. S narastajúcim množstvom moderných technológií sa vytvárajú aj nové možnosti, ktoré správny podnikateľ uchopí a postaví na nich základy svojho vlastného biznisu.

Či už dávate prednosť podnikaniu v tradičných oblastiach, alebo chcete podnikaním zhmotniť Vašu jedinečnú ideu, najdôležitejším krokom je samozrejme začiatok, a teda samotné založenie firmy.

Vzhľadom na rozsiahlu právnu úpravu problematiky podnikateľskej sféry, existuje mnoho zákonov, ktoré upravujú možnosti, postup a povinnosti pri zakladaní spoločností. Pri zisťovaní postupu, ako si založiť firmu, by ste zrejme museli naštudovať rozsiahlu časť Obchodného zákonníka, pričom mnohé články sa nemusia týkať právnej formy Vašej potenciálnej firmy. Skúsení odborníci z Wellbens však presne vedia, čo Vaša nová firma k založeniu potrebuje.

Okrem splnenia všetkých zákonných povinností Vám profesionálny tím Wellbens dokáže vďaka bohatým skúsenostiam zaistiť, že založená firma je tá najvýhodnejšia alternatíva pre Váše podnikanie.

Medzi základné dilemy, ktoré môžete ako podnikateľ riešiť je to, akú právnu formu spoločnosti si zvoliť. Chcete si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)? Alebo máte dojem, že by Vám najviac vyhovovalo založenie akciovej spoločnosti (a.s.)?

Na Slovensku poznáme až päť druhov spoločností, a preto je veľmi dôležité zvážiť, ktorá forma bude pre Vás tá najlepšia. Slovenská právna úprava definuje nasledovné druhy spoločností: spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.), komanditná spoločnosť (k.s.) a verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.).

Tým prichádzame k ďalšiemu pozitívu, ktoré prináša odovzdanie agendy založenia firmy skúseným odborníkom, ktorý presne vedia nie len ako založiť firmu, ale aj ako založením firmy vytvoriť výhodné prostredie pre štart Vášho podnikania, čo bez pochýb zahŕňa aj správny výber právnej formy spoločnosti.

Spoločnosť Wellbens poskytuje svoje služby domácim, ale aj zahraničným podnikateľom.

Do postavenia podnikateľa cudzinca sa môže však dostať každý z nás, a to už v susednej Českej republike. Aj napriek spoločnej histórií, veľmi podobnej kultúre a jazyku, sa podmienky, možnosti a postupy zakladania firiem v ČR môžu diametrálne líšiť. V prípade, ak si chcete založiť firmu v ČR, Vám dokážeme poskytnúť služby založenia spoločnosti v rovnakej kvalite ako na Slovensku, pričom Vy sa môžete naďalej sústrediť len na to najdôležitejšie – Vaše podnikanie.

V neposlednom rade môžete zvažovať aj kúpu takzvanej ready-made firmy. Ako sa takáto firma predáva a ako sa kupuje? Je lepšie firmu kúpiť ready-made firmu, alebo si založiť vlastnú? A aké riziká to prináša? Tieto a mnohé ďalšie otázky sú Vám radi ozrejmia naši odborníci vo Wellbens.

Poradenstvo, ale aj samotné realizovanie založenia, kúpy či predaja firmy v príjemnom prostredí je vo Wellbens samozrejmosťou.

Ak máte záujem o založenie firmy, neváhajte nás kontaktovať.